Náš tým

Jan Polák

„Jsem přesvědčen, že naše programy přispívají k bezpečnějšímu dopravnímu prostředí v naší zemi. Vliv lidského faktoru bývá často opomíjen na úkor zlepšování vozidel a komunikací. Při vzniku nehody však hraje velmi významnou roli. Je to člověk, který se rozhodne jet rychle, nepřipoutat se nebo špatně vyhodnotí krizovou situaci. S našimi projekty cílíme právě na tato rozhodnutí a dovednosti. Velkou část své činnosti pak věnujeme dopravní výchově dětí.“

Ing. Jan Polák

ředitel
M – 776 195 576
E – jan.polakr@tymbezpecnosti.cz

Roman Budský

„Bezpečné silnice považuji za součást moderního životního stylu. Smysl své činnosti tak vidím nejen v přispívání ke snižování počtu smrtelně a vážně zraněných v důsledku dopravních nehod, ale také v kultivaci toho, co se na silnicích děje. Obrazně se dá říci, že na silnicích se všichni denně potkáváme. Snažím se proto propagovat nejen psaná či nepsaná pravidla bezpečného chování, ale také dodržování základních zásad obyčejné lidské slušnosti.“

Bc. Roman Budský, MBA

dopravní expert
M – 776 195 576
E – roman.budsky@tymbezpecnosti.cz

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner

koordinátor projektů
M – 733 345 768
E – tomas.lindner@tymbezpecnosti.cz

Ladislav Slánský

Ladislav Slánský

koordinátor projektů
M – 606 601 130
E – ladislav.slansky@tymbezpecnosti.cz

Markéta Novotná

Mgr. Markéta Novotná

metodik dopravní výchovy
M – 777 742 077
E – marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
^