Náš tým

Jan Polák

„Jsem přesvědčen, že naše programy přispívají k bezpečnějšímu dopravnímu prostředí v naší zemi. Vliv lidského faktoru bývá často opomíjen na úkor zlepšování vozidel a komunikací. Při vzniku nehody však hraje velmi významnou roli. Je to člověk, který se rozhodne jet rychle, nepřipoutat se nebo špatně vyhodnotí krizovou situaci. S našimi projekty cílíme právě na tato rozhodnutí a dovednosti. Velkou část své činnosti pak věnujeme dopravní výchově dětí.“

Ing. Jan Polák

ředitel
M – 776 844 388
E – jan.polakr@tymbezpecnosti.cz

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner

koordinátor projektů
M – 733 345 768
E – tomas.lindner@tymbezpecnosti.cz

Ladislav Slánský

Ladislav Slánský

koordinátor projektů
M – 606 601 130
E – ladislav.slansky@tymbezpecnosti.cz

Markéta Novotná

Mgr. Markéta Novotná

metodik dopravní výchovy
M – 777 742 077
E – marketa.novotna@tymbezpecnosti.cz
^